Over ons

Mensen met een moestuintje zijn aanwijsbaar gezonder. Ze gaan er vaak heen op de fiets, zijn actief tussen het groen en eten gezonde groenten. Moestuinen zijn daarom in trek, ze worden steeds populairder. Het hebben van een moestuin of groentetuin is voor de tuinders een vorm van sport en bewegen, maar ook van sociale contacten. Als vereniging hopen wij het natuurlijk tuinieren te kunnen bevorderen. Verder willen wij faciliteiten aan de leden verlenen ter ondersteuning van het tuinieren en de belangen van de leden behartigen voor zover betrekkinghebbend op het tuinieren. Ook aan de scholen is gedacht. De vereniging wil kijken of het mogelijk is om een schooltuin te realiseren, zodat kinderen meer te weten komen over de herkomst van hun voedsel of als dit niet mogelijk is een moestuin voor scholieren, waarbij vanuit de vereniging ondersteuning wordt gegeven.

De vereniging heeft thans een complex in Ter Aar en is op zoek naar een complex in Nieuwkoop.
Wilt u ook lid worden of meer informatie?