Over De Geschikte Peer

De vereniging

In de gemeente Nieuwkoop waren 2 moestuincomplexen en wel in Ter Aar en in Nieuwkoop. Het complex in Nieuwkoop was op de grond van een particulier, die per 1 januari 2011 de huur heeft opgezegd. Het complex in Ter Aar werd met sluiting bedreigd per 1 januari 2013. Van beide complexen hebben de tuinders de handen in een geslagen en op 19 mei 2010 heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden van volkstuinvereniging "De Geschikte Peer". Op 1 juli 2010 werden de oprichtingsstatuten getekend bij de notaris en werd de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gedaan.

De vereniging heeft ten doel:

het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords;
- het beheren van één of meer moestuintrerreinen in de gemeente Nieuwkoop;
- het bevorderen van natuurlijk tuinieren;
- het verlenen van faciliteiten aan de leden ter ondersteuning van het tuinieren;
- het behartigen van de belangen van de leden voor zover betekking hebbend op tuinieren.

De vereniging is thans actief op 1 locatie; te weten in Ter Aar.

Lidmaatschap
- de contributie bedraagt per jaar € 15,00.

tuininformatie

- de kavels zijn circa 100 m2 groot. Wilt u een grotere tuin dan kunnen (indien beschikbaar) meerdere kavels worden gehuurd.
- de huurprijs voor een kavel bedraagt € 62,50
- voor het eventueel niet nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de onderhavige huurovereenkomst is een borg verschuldigd. Deze waarborgsom bedraagt € 75,00 per kavel. Verhuurder is over deze waarborgsom geen rente verschuldigd.

Uitgestippeld Webdesign