Snoeien van een appelboom

Appelboom:
Wetenschappelijke benaming: Malus domestica.

Familie der Rosaceae (roosachtigen)en verwant aan de peer.
Herkomst: Europa en West-Azië

Enkele soorten:
Alkmene, Court-Pendu rouge, Delcorf, Discovery, Ecolette Godivert, Grenadier, Gris Braibant,Holsteiner Cox, Jacques Lebel, James Grieve, Joseph Musch, La paix, Lena, Otava, Pilot, Pinova,Radoux, Rajka,Reanda, Reglindis, Reinette, Relinda, Rewena, Rubinola, Rubinstep, Santana, Boskoop, Sterappel, Vanda,...

Bloei en bestuiving:
Wordt voornamelijk door insecten bestoven. Optimaal is kruisbestuiving deze geeft meerdere en dikkere vruchten.

Let op: gelijkmatige aanmaak van stuifmeel is primordiaal voor een goede bevruchting.

Goeie bestuivers zijn moeilijk opsombaar daar dit echt afhankelijk is van de aangeplante soort(en)!
voorbeeld: Boskoop ---> bestuiver is dan Alkmene, Delcorf, Discovery, Winston,...

Laatbloeiers hebben over het algemeen minder last van nachtvorst wat meer slaagkansen biedt voor goede
vruchten.

Oogst:
Vruchten rijpen af vanaf augustus tot oktober al naargelang de soort.

Wijze van aanplanting:

 • mogelijkheden zijn laagstam, halfstam en hoogstam.

 • mogelijkheid tot leivormen e.d.

Onderstam:
Halfstam en hoogstam (hier worden vooral zaailingen voor gebruikt). Enkele onderstam-types: M9, M26, MM106, MM111, M2,... Naargelang de onderstam verkrijg je een zwakke tot forsere groei. Geeft op deze manier vaak mogelijkheid tot bepaalde
resistenties.

Standplaats:

 • Een zonnige standplaats tot halfschaduw is goed voor de appelaar.

 • Respecteer een noord - zuid richting voor maximale lichtinval in de kruin.

Bodem: lichtzure gronden worden goed verdragen, leemgrond is hier dan ook ideaal.

De aanplanting:
Kan gebeuren vanaf november en dit tot maart. Hou steeds rekening met mogelijke vorstperioden.

Indien je 2 jarige containerboompjes aankoopt, staan er over 't algemeen enkele gesteltakken op die we best terugsnoeien tot op maximum 20 cm voor de harttak en 15 cm voor de gesteltakken.

 • Laat je eerste gesteltak beginnen op een afstand van minstens 1 meter (halfstam/hoogstam)

 • Later afhangend fruit zal dan niet tegen de grond hangen.  Vervolgens ga je de 2de en 3de gesteltak met een minimum van 20 cm opbouwend voorzien.

 • We doen dit om inscheuren te vermijden vooral bij vruchtvorming. Het gewicht kan dan ook enorm
  oplopen op dat moment.

 • afbuigen kan maar moet niet, geeft sneller bloem.

Ringen van de bast:
Dit is een zaak voor iets oudere bomen die moeten aangezet worden tot bloemvorming!
Hierbij speelt de periode een enorm grote rol, het best is dit dan ook te doen in de eerste 14 dagen van juli.

Hoe gaan we hier tewerk?
We nemen een ontsmet snoeimes en snijden op de gewenste hoogte een reep van 5 cm rondom rond de boom en verwijderen de bast volledig.

Wat gebeurt er nu in de boom?
De assimilaten die normaal naar de wortels toegaan, gaan zich als het ware opstapelen in de kruin nu, en gaan
onvermijdelijk voor bloemknoppen zorgen.

Let op: kom nooit met je vingers aan de wonde! De wonde mag eventueel afgesmeerd worden met entwas, doch gezien het juiste tijdstip is dit niet nodig.

Het echte kerven daarentegen, zorgt op zich dan weer voor takken.

Kerven van de bast:
Hoe gaan we tewerk?

Halverwege maart wordt een kerf toegepast net boven een slapend oog.  Je mag dan tot 5 mm diep snijden, wat de sapstroom naar de kruin onderbreekt en de tak aanzet tot schieten. Leggers (vaktaal) worden op deze manier aangepord voor leivormen.

Omgedraaid werkt dit ook (onderaan een tak kerven) om assimilaten in de tak op te slaan. Op deze kerfplaatsen zullen dan bloemknoppen ontstaan. Maar dit doen we dan wel omstreeks eind april.                                                         

Afstand:
Respecteer de tussenafstanden naargelang de stamkeuze.

---> Houd hier vooral rekening met leivormen. Snoer, normaal vertakt, asymmetrische vorm, geveerde boom, palmet, ...


---> - laagstam: 1,5 tot 3 meter tussenafstand.

       - halfstam: gaat tot 7 meter tussenafstand.

       - hoogstam: gaat tot 12 meter tussenafstand.

Snoeien: kan vanaf december tot maart.

let vooral op:

 • dode takken ---> wegsnoeien.

 • steile takken ---> wegsnoeien of wig maken met zacht hout

 • takken die elkaar kruisen ---> wegsnoeien (schuren v/d takken leid tot wonden ---> ziekten).

 • naar de harttak toegroeiende takken verwijderen.

 • lange waterloten met weinig knoppen --> wegsnoeien.

 • naar onder groeiend vruchthout ---> verwijderen ---> krijgt geen zon !

 • snoei steeds met een oog naar buiten gericht (kroon) en dit om lucht en licht de kans te geven in de
  kruin.

 • De nieuwe loten correct terugsnoeien ---> bevorderen van bloemknoppen en vruchtzakken. ---> d.w.z. : terugsnoeien tot op 3 knoppen tegen de harttak (op dit moment gewone uitlopers voor nieuwe takken).  

 

 • Het 2de jaar verkrijg je een slapend oog, een bloemknop, en een nieuwe uitloper voor een nieuwe tak.

 

 • Het 3de jaar wordt de bloemknop een vruchtzak die menige jaren bloem kan produceren en het slapende oog kan 'gewekt worden' indien de vruchtzak ophoudt met bloem geven ---> er word dan volledig teruggesnoeid tot aan deze knop.


   

Vroege snoei = bevorderend voor de groei.

Late snoei = remt de groei (snoei gebeurd dan vanaf april/mei).

Afgesnoeide takken kunnen gebruikt worden (als de boom in rust is), om terug te enten op plaatsen waar je graag gesteltakken hebt. Deze takken worden dan in de ijskast bewaard in een natte doek die op zich in plastiek is gewikkeld tegen verdamping. De plaatsing van de ent gebeurt dan op het moment dat de sapstroom terug volop actief is. En dit om de ent zoveel mogelijk de kans te geven voor goed aan te slaan.

Tip: men kan koude of warme entwas aanbrengen om de wonden te dichten, doch bij perfecte snoeiperioden gebeurd de wondheling natuurlijk. Entwas dekt af, maar schimmels kunnen zich hieronder ook goed thuis voelen met de nodige gevolgen van dien.

Ziekten: appelbloedluis, wollige bloedluis, kurkstip (door calciumgebrek), schurft, meeldauw, stambasisrot, vruchtboomkankers,...

Daarom is het belangrijk je goed te laten informeren wat betreft resistentie van deze bomen.

Interessante weetjes:

 • RGF aanduiding staat voor Résources Génétiques Fruitières ofwel tamelijk weerstandbiedende rassen tegen schimmelinfekties enz...
   
 • ENR-aanduiding staat voor Espace Naturel Régional ofwel weerstand bieden fruitras (selectie afkomstig vanuit Noord-Frankrijk)
   
 • Paaltjes voor het opbinden van de appelaar worden eerst geplaatst alvorens we de boom in het plantgat plaatsen. Best is ook neoprene of rubber te gebruiken voor de bevestiging van de boom aan de paal. Werk gekruist rondom de boom en paal om schuren tijdens rukwinden te vermijden. Dit leidt anders tot wonden die op zich voor infecties kunnen zorgen. Zie ook dat de ent een goeie 20 cm boven de grond uitsteekt daar deze anders infecties en wildgroei veroorzaakt. Bemest met een kalirijke voedingsstof (tomatenmeststof kan hier toegepast worden).

Auteur: hofmeester Maurice Claes.
website: www.tuinadvies.be